master's thesis
Uloga kriterija iz Maastrichta kao preduvjet ostvarenja gospodarskog napretka zemlje članice Europske unije

Damir Žužić (2015)
The University of Applied Sciences "Marko Marulic" in Knin
Commercial Business with Entrepreneurship
Metadata
TitleUloga kriterija iz Maastrichta kao preduvjet ostvarenja gospodarskog napretka zemlje članice Europske unije
AuthorDamir Žužić
Mentor(s)Ivan Peronja (thesis advisor)
Abstract
Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj monetarnoj uniji predstavlja nemjerljiv doprinos nacionalnom gospodarstvu. Za Republiku Hrvatsku uvođenje eura kao jedinstvene valute i ulazak u Europsku monetarnu uniju predstavlja sljedeći strateški cilj kojeg je moguće ostvariti isključivo ispunjavajući makroekonomske pokazatelje. Pristup Europskoj monetarnoj uniji zahtjeva ispunjavanje određenih uvjeta i to tijekom dvogodišnjeg perioda kroz sudjelovanje u sustavu ERM II. Ukoliko su ti uvjeti ispunjeni pristupa se i Europskoj monetarnoj uniji. Postoji ukupno pet kriterija iz Maastrichta, ali formalno u članku 121. Ugovora o Europskoj uniji spominju se samo četiri kriterija: stabilnost cijena, državne financije, stabilnost tečaja i dugoročne kamatne stope. Ukoliko se utvrdi postojanje prekomjernog deficita, Komisija i Vijeće Europske unije upućuju zemlju članicu da poduzme odgovarajuće mjere suzbijanja prevelikog deficita. Na temelju Pakta prema zemlji članici koja nije stabilizirala svoje javne financije mogu se poduzeti i određene sankcije. Temeljem dosadašnjih makroekonomskih i gospodarskih kretanja može se ustvrditi trend koji je većim dijelom u suprotnosti s kriterijima konvergencije, a to znači dulje razdoblje nacionalnog gospodarstva izvan europske monetarne unije.
GranterThe University of Applied Sciences "Marko Marulic" in Knin
Lower level organizational unitsCommercial Business with Entrepreneurship
PlaceKnin
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
International Economics
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeEconomic and regulatory framework of entrepreneurship
Academic title abbreviationstruč.spec.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-23
Parallel abstract (English)
Croatian Accession to the European Monetary Union represents an immeasurable contribution to the national economy. For Croatia the introduction of the euro as a single currency and entry into the European Monetary Union is the next strategic goal which can be achieved only by fulfilling the macroeconomic indicators. Access to European Monetary Union requires fulfillment of certain conditions and during a two-year period through participation in the ERM II system. If these conditions are met and access to the European Monetary Union. There are a total of five Maastricht criteria, but formally in Article 121 of the Treaty on European Union mentions only four criteria: price stability, government finances, exchange rate stability and long-term interest rates. If it is determined the existence of an excessive deficit, the Commission and the Council of Europe will instruct the member state to take appropriate measures to reduce the excessive deficit. The Pact member state that has not stabilized its public finances may be taken and certain sanctions. Based on recent macroeconomic and economic trends can be established trend that is largely inconsistent with the convergence criteria, and that means a longer period of national economy outside the European Monetary Union.
Parallel keywords (Croatian)Maastricht Europska Unija Gospodarski napredak
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:121:195669
CommitterVedran Uroš